Witamy w nowym serwisie Lądka Zdroju! Polecamy także www.sudety.info.pl!

Lądek Zdrój, noclegi, sudety, kotlina kłodzka, kwatery

Zabytki

 

CZĘŚĆ MIEJSKA

 
 

Most św. Jana

Pomimo ponad 750-letniej historii miasta, zabytków z początku istnienia miasta w Lądku nie znajdziemy. Najstarszym z zachowanych w dobrym stanie jest kamienny most na rzece Białej Lądeckiej budowany w 1565 roku z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Most nosi imię św. Jana z uwagi na to, że na balustradzie znajduje się barokowa kamienna rzeźba patrona mostów i od powodzi św. Jana Nepomucena z 1710 r. - dzieło Michała Klahra. 
 
 
 
 
 
 

Kamieniczki

Obiekty zabytkowe w części miejskiej pochodzą z okresu baroku. Zaliczyć tu należy kamieniczki w zachodniej i północnej pierzei rynku. W pierzei północnej również renesansowe podcienia.
 
 
 

Figura Trójcy Św.

Barokowa jest też figura Trójcy Św., wykonana przez Michała Klahra w 1741 r., ufundowana przez mieszkańca Lądka Jana Antoniego Reichla, radcy prawnego i notariusza cesarskiego.
 
 
 
 

Rzeźba Michała Klahra

Na szczególna uwagę zasługuje kamieniczka nr 1. W latach 1693-1742 mieszkał tu jeden z najsłynniejszych rzeźbiarzy na Ziemi Kłodzkiej tego okresu - Michał Klahr, jego autorstwa jest również rzeźba nad portalem domu przedstawiająca Matkę Boską Śnieżną.
 
 
 

Gmerki cechowe

Na fasadzie kamieniczki nr 3 zachowały się gmerki cechowe rzemieślników: precel z 1581 r. symbol piekarza oraz podkowa z 1789 r. symbol kowala.
 
 
Pręgierz z XVI w.
Po stronie wschodniej ratusza kamienny pomnik średniowiecznego prawa - pręgierz z XVI w. Pręgierz został odnaleziony przez nieżyjącego już mgr Zbigniewa Martynowskiego, krajoznawcy i Przewodnika Sudeckiego, dzięki jego staraniom wrócił na swoje miejsce.
 
 
 

Ratusz

Ratusz to budowla ze schyłku XIX w., jak niegdyś tak i teraz jest siedzibą władz miejskich.
 
 
 
 
 

Kościół parafialny

Przy ul. Kościelnej znajduje się barokowy kościół parafialny przebudowany z gotyckiego w latach 1688-92 przez Lorenza Weysera i Michaela Wolfa. Kościół jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
 
 
 
 
 

Kościół poewangelicki 

Kościół poewangelicki przy ul. Zdrojowej i Słodowej, budowla z drugiej połowy XIX w. z fundacji Marianny Orańskiej. Od 8 kwietnia 1998 r. w wyniku pożaru jest już ruiną. Od strony wschodniej przed kościołem neogotycka sterczyna - pomnik Marianny Orańskiej – wyznacza połowę drogi z Kamieńca Ząbkowickiego do Starego Mesta na Morawach.
Obok w/w kościoła przy pl. Staromłyńskim znajduje się XVI-wieczna słodownia.
 
 
CZĘŚĆ ZDROJOWA
 
Zakład Przyrodoleczniczy "Jerzy"
Najstarszym obiektem jest Jerzy stary - zakład przyrodoleczniczy budowany jeszcze przez Podiebradowiczów. Wiek obiektu określa data na fasadzie - 1498 r. . Po licznych przebudowach najstarsze elementy tego obiektu zachowały się tylko w I kondygnacji. 
 
 
 
 
Wieżyczka zegarowa
Za "Jerzym" znajduje się wieżyczka zegarowa z 1580 r. fundacji Jerzego II Brzeskiego. 
 
 
 
 
 
Kaplica św. Jerzego
Nieco wyżej na wzgórzu Św. Jerzego - kaplica tegoż świętego z 1658 r.
 
 
 
 
 
Barokowa Kaplica Zdrojowa - Sanktuarium M.B. Uzdrowienia Chorych
Między parkiem centralnym, a parkiem 1000-lecia znajduje się barokowa kaplica zdrojowa. Jest to budowla z lat 1679-80, fundacja hr. Zygmunta Hoffmanna, zarządcy hrabstwa kłodzkiego. W roku 1690 kościółek poszerzono o dwie nawy boczne. Pierwotnie był pod wezwaniem Matki Bożej na Pustkowiu, obecnie Sanktuarium M.B. Uzdrowienia Chorych. Obok na placu przed kościołem kolumna maryjna z 1887 r. - fundacja Antoniego Krzyżanowskiego przemysłowca poznańskiego. 
 
 
 
 
 
 
Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech"
Symbolem uzdrowiska Lądeckiego jest Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech I. Pierwotny obiekt budowany na wzór łaźni tureckiej w 1678 r. przez Zygmunta Hoffmanna przetrwał 200 lat. 
W latach 1878-80 obiekt uzyskał obecny wygląd - projektantem był Herman Völkel z Nysy. W czasach współczesnych ostatni remont przeprowadzono w latach 1981-96. Obecnie jest to jeden z najbardziej ekskluzywnych zakładów przyrodoleczniczych na Ziemi Kłodzkiej.  
 
 
 
 
 
 
 
Kryty most nad Białą Lądecką
Ostatnim zabytkiem, najmłodszym, bo z lat 30 XX wieku (trochę wstydliwym z uwagi na jego obecny stan, na który chciałbym zwrócić uwagę) jest kryty most nad Białą Lądecką między ul. Kościuszki i Spacerową (obok sklepiku PTTK). Jest to jedyny obiekt tego typu w naszym kraju .
 

 
 
Michał Klahr - jeden z najsłynniejszych rzeźbiarzy Ziemi Kłodzkiej
 
Michał Klahr przyszedł na świat w 1693 roku w Bielicach. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego talent odkryli jezuici. Mówi się, że pewnego razu podczas wycieczki rektor jezuitów Paul Stralano spotkał chłopca rzeźbiącego figurki do szopki. Od razu rozpoznał w nim geniusza i po rozmowie z rodzicami zabrał go do szkoły jezuickiej w Kłodzku. Tu Klahr uczył się pilnie teorii rzeźby. Sprowadzony przez jezuitów kilka lat później architekt z Włoch - Plag został mistrzem młodego Michała. Przypuszczalnie pod jego kierunkiem studiował on rzeźbę. Nigdzie nie zachowały się informacje na temat ewentualnych podróży Klahra.
 
W roku 1723 rzeźbiarz ożenił się z Katarzyną Muehlan. W Lądku Zdroju osiedlił się w 1724 roku, gdzie nabył narożną kamienicę w rynku ("Zur Kornecke"). Tu założył swój warsztat i wkrótce zyskał uznanie i sympatię mieszkańców miasteczka. W 1737 roku został wybrany radnym miasta. O jego działalności w radzie miejskiej świadczy zachowany podpis na podaniu z 1739 roku, podczas pamiętnego pożaru miasta. Rzeźbił głównie w drewnie. Dopiero pod koniec życia wykonał dla Lądka rzeźby w  kamieniu. Jego ostatnim największym dziełem jest kamienna figura Trójcy Św., która stoi na rynku w Lądku.
Michał Klahr umarł w Lądku w wieku 49 lat. Został pochowany 9 marca 1742 roku.
 
Nic nie wiadomo o uczniach Klahra. Przypuszcza się, że mogli zginąć podczas pożaru w Lądku w 1739 roku. Jego jedyny syn Michał Ignac (23.11.1727 r. - 27.06.1807 r.) po śmierci ojca wyjechał do Barda. Tam był uczniem A.L. Jeschkego. Równie uzdolniony jak ojciec, był czołowym rzeźbiarzem późnobarokowym i klasycznym. Wykonał wiele rzeźb ołtarzy, ambon i detali rzeźbiarskich dla kościołów i kaplic. Część dzieł wykonał dla innych miejscowości Śląska.
 
Dzieła
 
Wykaz obejmuje dzieła, których autorstwo potwierdzone jest na podstawie materiałów archiwalnych, oryginalnych sygnatur lub analizy porównawczej. Wiele z nich dzięki najnowszym zabiegom konserwatorskim, odsłaniającym pierwotne warstwy malarskie i ukryte sygnatury, dopiero ostatnio zaczęła funkcjonować w literaturze jako prace Klahra. Jeśli porównamy poniższy wykaz z zestawieniem E. Meyera, zawartym w jego monografii z 1931 r., stwierdzimy iż duża część odnotowanych wówczas rzeźb artysty nie dotrwała do dziś.
 
BOLESŁAWÓW - kościół paraf. Św. Józefa
  zespół figur: Św. Józef, Św. Barbara, Św. Katarzyna, 
Św. Jan Nepomucen, 1727
 
 
BYSTRZYCA KŁODZKA - kaplica Św. Floriana
ołtarz główny, 1727 
figura Św. Jana Chrzciciela, ok. 1727 
figura Św. Jana Nepomucena, ok. 1727
ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, przed 1733
 
 
DOMASZKÓW - plebania
figura Chrystusa Króla, 1735-1740
 
 
KĄTY BYSTRZYCKIE - kościół filialny Św. Katarzyny 
zespół figur: 4 ewangelistów, 1721 
(pierwotnie ambona w kościele w Krosnowicach)
 
 
KŁODZKO - kościół Wniebowzięcia NMP 
ambona, 1717 
zespól konfesjonałów, 1717-1720 
prospekt organowy, 1722-1724 (sygn. MK. 1723) 
figury 2 aniołów z rogami obfitości przy "Madonnie z czyżykiem",    ok. 1725 
ołtarz Wniebowzięcia NMP, ok. 1725 i figura Archanioła Michała, 1720 - Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
dwa putta z kotarą (pierwotnie na prospekcie organowym w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku), 1722-1724 
frunące putto (pierwotnie na prospekcie organowym w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku), 1722-1724
 
 
KONRADÓW - kościół filialny Podwyższenia Krzyża Św. 
 zespół figur Św. Apolonii i Św. Barbary, 1728, (sygn. MK. ER)
 
 
LĄDEK ZDRÓJ
plebania: figura Chrystusa Zmartwychwstałego, 1735-1740 
cmentarz: figura "Mater Dolorosa", ok. 1740 
rynek: Kolumna Trójcy Św. 1739-1741 
figura Marii z Dzieciątkiem na fasadzie kamienicy nr 1, 1741-1742 
kościół paraf. Narodzenia NMP: Grupa Ukrzyżowanie, 1741
 
 
NOWA WIEŚ - kościół Wniebowzięcia NMP 
 dwa konfesjonały, lata trzydzieste XVIII w.   (pierwotnie w kościele w Roztokach) 
 
ROZTOKI - kościół paraf. Św. Marcina
ołtarz Św. Jana Nepomucena, 1729 
ołtarz Marii Immaculaty, ok. 1730 
ambona, ok. 1730
 
 
SZCZYTNA - kościół paraf. Św. Jana Chrzciciela
 ołtarz Archanioła Michała, 1729 (sygn. MK 1729) 
ołtarz Św. Józefa, 1729 
 
 
WILKANÓW - kościół paraf. Św. Jerzego 
ołtarz główny z figurami Św Grzegorza i Melchizedeka, 1736
ambona, 1736
 
 
WROCŁAW - Muzeum Narodowe
 Święta Rodzina (Maria i Józef z Dzieciątkiem), po 1715 (pierwotnie w kościele parafialnym w Niemczy)
figura Św. Agaty, ok. 1730 

Główna | Noclegi | Historia | Atrakcje | Zabytki | Galeria | Aktualności | Lecznictwo | Linki | Kontakt

www.ladek.com.pl © 2015 FUH WebProjekt, created by: Web2Business.pl